Obszary chronione

Zbiornik wodny Souš

Desna

Zbiornik wodny zapory Souš na Česné Desné został zbudowany latach 1912-15, zatapiając powierzchnię niespełna 86 ha.

OChK Góry Izerskie

Jablonec nad Nisou

Góry Izerskie zostały objętem Obszarem Chronionego Krajobrazu w 1967 r. Cały obszar rozciąga się na powierzchni 38 000 hektarów.

Rezerwat przyrody Nová louka

Bedrichov

Nová Louka jest ważnym skrzyżowaniem szlaków turystycznych.

Rezerwat przyrody Prales Jizera

Korenov

Puszcza Izera jest najstarszym rezerwatem przyrody pogórza Gór Izerskich.

Rezerwat przyrody torfowisko Izery - Velká jizerská louka

Korenov

Rezerwat Przyrody Torfowisko Izery (Velká jizerská louka) jest najbardziej rozległym torfowiskiem w Górach Izerskich.

toplist