Obszary chronione

Zbiornik wodny Souš

Desna

Zbiornik wodny zapory Souš na Česné Desné został zbudowany latach 1912-15, zatapiając powierzchnię niespełna 86 ha.

OChK Góry Izerskie

Jablonec nad Nisou

Góry Izerskie zostały objętem Obszarem Chronionego Krajobrazu w 1967 r. Cały obszar rozciąga się na powierzchni 38 000 hektarów.

Rezerwat przyrody torfowisko Izery - Velká jizerská louka

Korenov

Rezerwat Przyrody Torfowisko Izery (Velká jizerská louka) jest najbardziej rozległym torfowiskiem w Górach Izerskich.

Rezerwat przyrody Prales Jizera

Korenov

Puszcza Izera jest najstarszym rezerwatem przyrody pogórza Gór Izerskich.

Rezerwat przyrody Nová louka

Bedrichov

Nová Louka jest ważnym skrzyżowaniem szlaków turystycznych.

toplist