Chráněná území v Jizerských horách

Višňová

Přírodní rezervace Meandry Smědé

Višňová

Rezervace byla zřízena k ochraně přírodního rázu údolní nivy podhorské řeky s přirozeně se vyvíjejícím říčním korytem, se slepými rameny a s fenoménem štěrkopískových náplavů.

toplist