Oblíbené turistické cíle Jizerských hor

Bulovka

Kostel a kaplička sv. Michaela, Bulovka

Bulovka

Kostelík sv. Archanděla Michaela byl několikrát přestavován až do dnešní, velmi malebné podoby. Při vchodu je zazděna hlavička středověkého trpaslíka, pravděpodobně pozůstatek náhrobku.

Kaskáda Malých vodopádů u Bulovky

Bulovka

Jihovýchodně od bulovské čtvrti Štemberk se dále v lese nachází přírodní rozsedlina, kde Arnoltický potok tvoří kaskádu malých vodopádů.

Arboretum Bulovka

Bulovka

Soukromá zahrada patří manželům Dennenbergovým, kteří v r. 1996 koupili malý domek s rozlehlou zahradou, jejíž počátek je datován 1890. K této usedlosti patří nejen zahrada o rozloze 2 600 m2, ale i lán země čítající 4,5 hektaru.

Kostel sv. Martina, Dolní Oldříš

Bulovka

V Dolní Oldříši se nachází kostel sv. Martina, u kterého se dochoval náhrobek rytíře Abrahama von Eberharda z roku 1612.

Kostel sv. Magdalény v Arnolticích

Bulovka

V roce 1738 byl původní arnoltický kostel přestavěn na zděný. Najdeme zde velký zvon, který pochází z roku 1604.

toplist